Instytut Pedagogiki we współpracy

z Instytutem Neofilologii  
Akademii Techniczno-Humanistycznej

w Bielsku-Białej

serdecznie zaprasza do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli i rodziny

Miejsce konferencji:  

Tryb zdalny- platforma MS TEAMS

Termin konferencji: 06.12.2022

International Interdisciplinary Conference

Language-Education-Inclusion. Real challenges for educational and care centers, teachers, family

Conference venue

online conference – MS TEAMS platform

Conference date: 06.12.2022